Regulamin promocji "DARMOWA DOSTAWA”

1. Organizatorem promocji pod nazwą Darmowa dostawa (dalej: akcja promocyjna) jest Regnum sp. z o.o. ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, będąca właścicielem sklepu internetowego www.LivingArt.pl

2. Akcja promocyjna Darmowa dostawa obowiązuje w sklepie internetowym www.livingArt.pl od dnia 12.08.2019 do odwołania.

3. Uczestnik akcji promocyjnej to inaczej Kupujący (zarówno osoba fizyczna lub firma), który złożył zamówienia na stronie www.LivingArt.pl i spełniła poniższe założenia.

4. Aby skorzystać z Darmowej dostawy wartość koszyka (bez kosztów transportu i po naliczeniu ewentualnych rabatów) winna osiągnąć próg kwotowy równy lub wyższy 190 zł

5. Darmowa dostawa to inaczej rabat w wysokości 100% kosztów dostawy krajowej przesyłki, doręczanej przez kuriera Inpost, operatora pocztowego lub innego przewoźnika współpracującego z właścicielem sklepu livingArt.pl

6. Rabat na Darmową dostawę naliczana jest automatycznie po osiągnięciu wymaganego progu kwotowego.

7. Klient nie jest zobowiązany do skorzystania z promocji Darmowa dostawa. Może wybrać wówczas inny płatny sposób dostawy, dostępny dla danego zamówienia.

8. W przypadku częściowego Odstąpienia od umowy, kiedy zwrot części zakupionych towarów spowoduje, że próg kwotowy do uzyskania „darmowej dostawy” nie zostanie osiągnięty, Uczestnik akcji promocyjnej Darmowa dostawa, powinien mieć świadomość utraty rabatu przyznanego w jej ramach.

Oznacza to, iż kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o koszt dostawy, jaki Kupujący poniósłby dokonując zakupu towarów bez uzyskania wymaganego progu kwotowego, umożliwiającego skorzystania z promocji Darmowa dostawa.

9. Standardowe koszty dostawy kształtują się następująco:

12,00 zł (Brutto).
9,90 zł (Brutto).
16,00 zł (Brutto).

10. Uczestnik akcji promocyjnej Darmowa dostawa nie może wnioskować o zmianę rabatu na darmową przesyłkę na ekwiwalent pieniężny lub inny rabat niż ten wskazany w niniejszym Regulaminie.